โปรแกรมบันทึกข้อมูลการประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

(Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA4I)

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

1. ผู้ที่มี username และ password ของโปรแกรม DSPM สามารถ Login ได้โดยที่ไม่ต้องสมัครใหม่

2. ควรใช้บราวเซอร์ของ Google Chrome ในการเปิดโปรแกรม

3. ท่านสามารถทดลองใช้โปรแกรมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องสมัครสมาชิก

4. หากพบปัญหาในการใช้งานกรุณาติดต่อผู้ดูแลโปรแกรมโดยตรง

เอกสาร/สื่อประกอบการใช้โปรแกรม

1. คู่มือการใช้โปรแกรม TEDA4I

2. คลิปวิดีโอสอนการใช้โปรแกรม TEDA4I

ผู้ดูแลโปรแกรม

อ.ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว LineId : 520251002 โทร : 089-6376787 Email : keng203@gmail.com หรือ keng_203@hotmail.com